Consell Executiu de MOVEM

El Consell Executiu de MOVEM està format pels gerents dels clústers de Catalunya, que treballen per aconseguir la mobilitat sostenible a Catalunya, facilitar l'intercanvi de coneixements i crear soluciones eficaces.


Josep Nadal
Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya

Joan Serra
Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà

Francesc Ribera
Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya

Ona Bombí
Clúster de Materials Avançats de Catalunya

Jaume Canals
Light Mobility Cluster

Joan Puaté
Clúster Digital de Catalunya

Ignasi Gómez
In-Move by RailGrup

Isaac Justicia
Vall de l’Hidrògen

Tomàs Megía
Mànager a OPTIMA (ACCIÓ)